Get Adobe Flash player

By pojawił się nowy ząb w miejsce utraconego

Wkład koronowo-korzeniowy – zęby po leczeniu kanałowym są osłabione i zazwyczaj wymagają wzmocnienia. Wzmocnienie takie, w postaci wkładu koronowo-korzeniowego, można wykonać z metalu, złota lub włókna szklanego w zależności od wskazań i oczekiwań pacjenta. Wkład koronowo-korzeniowy osadzony w kanale zapewnia przenoszenie sił na korzeń zęba w sposób fizjologiczny, co zmniejsza ryzyko jego złamania. W przypadku braku korony zęba wzmocnienie takie zapewnia możliwość jej odbudowy (osadzając na nim koronę protetyczną), gwarantując doskonałą estetykę.

Most – w przypadku utraty jednego lub kilku zębów zlokalizowanych obok siebie możliwe jest odtworzenie braków. Most to uzupełnienie protetyczne, które zapewnia zamknięcie luki po brakującym zębie, zbudowany jest z kilku połączonych ze sobą koron (ich ilość zależy od ilości bralujących zębów oraz od jakości zębów, na których most jest osadzany). Jego wykonanie wymaga ingerencji w zęby otaczające lukę. Po ich przygotowaniu most cementowany jest na stałę.

Korona – w przypadku rozległego zniszczenia korony zęba, gdy nie jest możliwa odbudowa materiałem kompozytowym, w przypadku nieprawidłowej jego budowy wynikającej z defektów rozwojowych lub przebarwień zęba wykonanie korony zapewnia odbudowę zniszczonych lub przebarwionych tkanek w sposób estetyczny (nie odbiegając wyglądem od pozostałych, własnych zębów), umożliwia w pełni odtworzenie funkcji zęba. Korony mogą być wykonane z różnych materiałów (np. na podbudowie stalowej, na podbudowie ze złota, pełnoceramiczne) w zależności od wskazań oraz oczekiwań pacjenta. W przypadku bardzo rozległego zniszczenia tkanek, korony są stosowane bardzo często po wcześniejszym leczeniu kanałowym oraz osadzeniu wkładu koronowo-korzeniowego.